top of page

TEN TALK by Ananda Development

20/11/2017

ปกติเวลาคุณเห็นปัญหาตามพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเดินเท้าผุพัง แล้วคุณทำอย่างไร?

ส่วนมากก็คงแค่บ่นกับเพื่อน คนรู้จัก หรือโซเชียลมีเดีย แต่สังเกตไหมว่า สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

จริงๆ แล้วปัญหาสาธารณะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอเหมือนกัน แต่หลายๆ ประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหา เช่น Fix My Street ของประเทศอังกฤษ ที่เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าไปปักหมุดแจ้งปัญหา รายงาน หรือพูดคุยเกี่ยวกับถนนและทางเดินเท้า โดยจะส่งปัญหาดังกล่าวไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง

จะเห็นได้ว่า พวกเขาสามารถนำความรวดเร็วของเทคโนโลยี บวกกับความร่วมมือของประชาชนมาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูเมือง ผ่านประชาชนที่เข้ามาเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ สิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่า
ข้อมูลเปิด

ทาง UddC เห็นโอกาสดังกล่าวจึงดำเนินโครงการ Open Data ขึ้นมาในพื้นที่ต้นแบบเขตปทุมวัน โดยฝันสูงสุดของเราคือการมองเห็นกรุงเทพฯ มีช่องทางในการรวบรวมและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึง ผ่านความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน ฉะนั้นหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อย มันจะเกิดการเปลี่ยนในสังคมอย่างมากจริงๆ...”
 

ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC กล่าวในกิจกรรมTEN TALK by Ananda Development ในงาน Freeform Festival เทศกาลสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ACMEN Ekamai Complex

bottom of page