top of page

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC หัวหน้าโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี (GoodWalk)

body_theguest_นิรมล_09
body_theguest_นิรมล_09

press to zoom
body_theguest_นิรมล_06
body_theguest_นิรมล_06

press to zoom
body_theguest_นิรมล_08
body_theguest_นิรมล_08

press to zoom
body_theguest_นิรมล_09
body_theguest_นิรมล_09

press to zoom
1/4

02/03/2019

"กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ให้ first priority กับรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัว จากการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยของถนนในกรุงเทพฯ ประมาณ 90% ของ right of way หรือเขตทาง มักถูกออกแบบเป็นพื้นที่ถนนสำหรับรถยนต์ และที่เหลือคือทางเท้าและต่างๆ นานา ได้แก่ คนเดิน แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์ ตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ทุกอย่าง อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่หรือไม่ ส่วนตัวมองว่าวิกฤต pm 2.5 นั้น มองอีกมุมก็เป็นสิ่งดี มันเหมือนเป็น wake up call ที่ปลุกให้คนตื่น ว่าเราจะอยู่ในเมืองแบบนี้ต่อไปจริงๆ หรือ"

"เมืองเดินได้" คืออะไร? กรุงเทพฯ จะเป็น "เมืองเดินได้" ได้จริงหรือ? ประโยชน์ในมิติสังคมและเศรษฐกิจจาก "เมืองเดินได้" เป็นอย่างไร? ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเมืองเดินได้หรือไม่? อนาคต "เมืองเดินได้" ของเป็นอย่างไร?

หาคำตอบร่วมกันจากบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC หัวหน้าโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี (GoodWalk) ใน a day BULLETIN 

bottom of page