top of page

Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

59788889_1541049856027963_41796381942176
59788889_1541049856027963_41796381942176

press to zoom
59745456_1541050466027902_29736024482638
59745456_1541050466027902_29736024482638

press to zoom
59564589_1541049889361293_91660926693681
59564589_1541049889361293_91660926693681

press to zoom
59788889_1541049856027963_41796381942176
59788889_1541049856027963_41796381942176

press to zoom
1/7

07/05/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คน
 

Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) UddC และเทศบาลนครขอนแก่น

bottom of page