top of page

เสวนาวิชาการ "การฟื้นฟูเมืองและการมีส่วนร่วมกับชุมชน" ณ พรรคอนาคตใหม่

62237473_1568663926599889_63130830501209
62237473_1568663926599889_63130830501209

press to zoom
62237473_1568663926599889_63130830501209
62237473_1568663926599889_63130830501209

press to zoom
1/1

09/06/2019

9 มิ.ย. 62 - ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนา (UddC) เสวนาวิชาการ "การฟื้นฟูเมืองและการมีส่วนร่วมกับชุมชน" ณ พรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิต ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ได้รับความสนใจจากสมาชิกสภาผู้แทนสภาราษฎร (ส.ส.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ ตลอดจนสมาชิกพรรคและคณะทำงานพื้นที่ กทม. ร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 

ผู้อำนวยการ UddC บรรยายวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผังเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับผู้คน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเมือง ฉายภาพความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพฯ ตลอดจนเมกะเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กระบวนกลายเป็นเมือง สังคมสูงวัย
ดิจิทัลภิวัฒน์ ฯลฯ

 

นอกจากนี้ ยังบอกเล่าประสบการณ์การทำงานของ UddC ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชั้นใน 17 เขต (กรุงเทพฯ250) โครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานตัวอย่าง โครงการพื้นที่ทิ้งร้างใต้ทางด่วน เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับความสนในจากผู้ฟังเสวนาซักถามเรื่องกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกลไกด้านกฎหมายผังเมือง
 

"โครงการฟื้นฟูเมืองที่ UddC ได้นำเสนอไปนั้น คือความพยายามในการทำงานภายใต้ข้อจำกัดของ ปัญหาการ Mismatch ระหว่างขนาดของกรุงเทพฯ กับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังขาดความอิสระ ความคล่องตัว และความเชื่อมโยงกับประชาชน หากปราศจากการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง เรื่องการสร้างเมืองที่ดีสำหรับทุกคน คงจะเป็นแค่ความใฝ่ฝันอันไร้เดียงสา" ผศ.ดร. นิรมล ฝากถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนสิ้นสุดการเสวนาวิชาการ

bottom of page