top of page

เวทีบรรยายวิชาการหัวข้อ “เดินสร้างอนาคตเมือง”

65181374_1581188788680736_11130892563492
65181374_1581188788680736_11130892563492

press to zoom
65309554_1581188822014066_75366146502977
65309554_1581188822014066_75366146502977

press to zoom
64886562_1581188752014073_10058773893532
64886562_1581188752014073_10058773893532

press to zoom
65181374_1581188788680736_11130892563492
65181374_1581188788680736_11130892563492

press to zoom
1/3

23/06/2019

“เดินสร้างอนาคตเมือง”

“ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ได้กดดันให้เมืองแข่งขันกันมากขึ้น เมืองต่างๆ แข่งขันกันสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีเพื่อดึงดูดทุนและแรงงานกลุ่มเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้เดินหรือขี่จักรยาน ไปทำงานได้ สภาพแวดล้อมดี เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว อากาศดี เมืองใดที่ยังเดินไม่ได้เดินไม่ดี เมืองนั้นไม่มีอนาคต”

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวในเวทีบรรยายวิชาการหัวข้อ “เดินสร้างอนาคตเมือง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Walk with Me Talk with Me จัดโดยพรรคอนาคตใหม่ ณ ห้องประชุม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และพูดคุยสภาพปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ ด้านการพัฒนาเมือง คมนาคม สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และการศึกษา หลังการบรรยายวิชาการ ผศ.ดร. นิรมล ยังได้พูดคุยกับผู้แทนเทศบาลตำบลแม่แตง และภาคประชาสังคมกลุ่มเขียว สวย หอม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจแนวทางการสร้างเมืองเดินได้-เมืองเดินดีอีกด้วย

bottom of page