top of page

รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายวิชาการหัวข้อ

"Better City" จะทำเมืองให้ดีขึ้นได้อย่างไร

07/11/2019

มิติของอนาคตคนเมืองน่ากลัวหากถามว่าคนจะอยู่กรุงเทพฯไหมในอนาคต ในห้องนี้คนจำนวนมากไม่อยากอยู่กรุงเทพฯหรอก ทุกคนโรแมนติกอยากไปอยู่ต่างจังหวัด เขาใหญ่ เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นในอนาคตกรุงเทพฯอาจไม่รอดก็ได้ ถ้าเราไม่ทำให้มันดี หัวใจของเมืองในอนาคตคือต้องดึงคนเก่งให้ได้ เหมือนซิลิคอนวัลเลย์ดีได้เพราะดึงคนเก่งได้ แต่คนเก่งไม่อยู่เมืองห่วยๆ คนเก่งอยากอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี ถ้าเมืองไม่มีคนเก่งเมืองอยู่ไม่ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์” รศ.ดร. ชัชชาติกล่าว

7 พฤศจิกายน 2562 - รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายวิชาการหัวข้อ “Better City
จะทำเมืองให้ดีขึ้นได้อย่างไร” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากนิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สื่อมวลชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) หัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง รวมทั้ง ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เสนอแนวคิดการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ หรือ Better Bangkok มีสาระสำคัญในหลายประเด็น อาทิ การสร้างเมืองเดินได้ เมืองอยู่ดีกินดี เมืองแบ่งปัน เมืองงานใกล้บ้าน-ใกล้โรงเรียน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วิทยากรกล่าวว่า การพัฒนาเส้นเลือดฝอยของเมืองหรือการผลักดันโครงการพัฒนาขนาดเล็ก เป็นเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง แม้การพัฒนาลักษณะดังกล่าว อาจดูไม่น่าตื่นเต้นเหมือนโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณสูงนับหมื่นล้าน แต่การกระจายงบประมาณมหาศาลเป็นโครงการย่อยๆที่เชื่อมโยงกัน จะทำให้เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตคนดีขึ้นได้

ด้านการสร้างความร่วมมือกับคนทุกกลุ่มในเมือง เป็นอีกประเด็นสำคัญที่วิทยากรให้ความสำคัญ รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า
ผู้ว่าฯ กทม. มักถูกคาดหวังจากภาคประชาชนให้เป็น “ฮีโร่” ที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาได้เพียงคนเดียว แต่ในทางปฏิบัติสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ กทม. มีความสลับซับซ้อน ทั้งรูปแบบของปัญหาและโครงสร้างการบริหารงาน การสร้างเมืองน่าอยู่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเมืองต้องเริ่มจากการมีระเบียบวินัยของภาคประชาชน พร้อมกับการออกแบบโครงสร้างเมืองและสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อปรับพฤติกรรมของคนควบคู่กันไปด้วย เช่น การแก้ไขปัญหารถติด นอกจากภาครัฐจะปรับปรุงคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะแล้ว ภาคประชาชนก็ต้องพร้อมเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) เปลี่ยนพฤติกรรมจากการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

ท่านสามารถติดตามไลฟ์ย้อนหลังได้ทาง

https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/432164007491267/

https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/424422971567256/

กิจกรรมบรรยายสาธารณะ (Public Talk) “โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง” เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง (Professional Practice) จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง (CUURP) ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

bottom of page