top of page

KATA EMERALD CANAL

คลองมรกตเชื่อมย่าน เปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน

11/11/2019

โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ โดย เทศบาลตำบลกะรน ตำบลกะรน บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลกะรน สมาคมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม กะตะ-กะรน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC)

ขอเรียนเชิญชาวภูเก็ตทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนาม MOU โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ "KATA EMERALD CANAL คลองมรกตเชื่อมย่าน เปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน" ณ เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น.

ร่วมรับฟังคำกล่าวเปิดพิธีจาก คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ตลอดจนรับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงการจากภาคีร่วมพัฒนา อาทิ คุณทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คุณอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ–กะรน และ ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

พบกันพรุ่งนี้ (12พ.ย.62) ที่เทศบาลตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เวลา 9.00-10.30 น. 

bottom of page