top of page

ผู้ว่าฯ กทม. เคาะโครงการฟื้นฟู “สะพานเขียว” เชื่อมพื้นที่สีเขียวกลางเมือง สวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ คาดแล้วเสร็จปี 63 พร้อมเห็นชอบโครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน “ระเบียงธรรม 3 ศาสนา” เชื่อมต่อสวนลอยฟ้า "พระปกเกล้าสกายปาร์ค"

19/11/2019

19 พ.ย. 62 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงทางคนเดิน-ทางจักรยาน พื้นที่เขตปทุมวันและเขตคลองเตย หรือ “สะพานเขียว” (Bangkok Green Bridge) และ ความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน มี ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) นำเสนอแนวการการฟื้นฟูพัฒนาทั้ง 2 โครงการ ร่วมกับคุณไทวุฒิ ขันแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักการโยธา นำเสนอที่มาโครงการสะพานเขียว และ
คุณสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำเสนอความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

สำหรับการฟื้นฟูสะพานเขียวระยะทาง 1,300 เมตร เชื่อมสวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันเหตุอันตรายที่อาจขึ้นต่อชีวิตของประชาชน ตลอดจนเห็นชอบการปรับปรุงโครงการสร้างกายภาพในหลักการเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 150 วัน และจะเริ่มใช้งานได้ภายในปี 63

ส่วนการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นการพัฒนาทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีโครงสร้างเดิมอยู่แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปี 63 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 360 วัน ทั้งนี้ โครงการมีศักยภาพเชื่อมโยงย่านกะดีจีน-คลองสาน
สวนลอยฟ้า "พระปกเกล้าสกายปาร์ค" และคลองโอ่งอ่าง เข้าด้วยกัน โดย UddC ได้เสนอให้ใช้ชื่อ “ระเบียงธรรม 3 ศาสนา” เนื่องจากชาวชุมชนที่อาศัยในย่านกะดีจีน-คลองสาน มีทั้งชาวพุทธ อิสลาม และคริสต์ ชื่อดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวพื้นที่และทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

การประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร กทม. ร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าฯ กทม. คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. คุณชาตรี วัฒนขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน คุณเจน วราหะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตธนบุรี ร่วมด้วย อ.ธนิชา นิยมวัน ที่ปรึกษา UddC คุณแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC ฝ่าย Urban Technology และคุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Design and Development

bottom of page