top of page

LetsWalk พาบางกอกออกเดิน ส.ค.ส. 2020 จากชาว UddC-CEUS 🎄

23/12/2019

สดๆ ร้อนๆ ส่งตรงจากโรงพิมพ์กับหนังสือ Let's Walk พาบางกอกออกเดิน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์จากการดำเนินโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk)
โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วไทย หนังสือมีความยาว 246 หน้า พิมพ์สีพร้อมประกอบชัดเจนทั้งเล่ม

Let's Walk พาบางกอกออกเดิน เขียนโดยคณะทำงานโครงการ GoodWalk นำโดย ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS และหัวหน้าโครงการ GoodWalk ร่วมกับ คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS ฝ่ายวิจัย และผู้จัดการโครงการ GoodWalk ได้รับเกียรติจาก คุณโตมร ศุขปรีชา เป็นบรรณาธิการหนังสือ และ เขียนคำนิยม ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เขียนคำนิยม

ข่าวดี ! หนังสือ Let's Walk พาบางกอกออกเดิน มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ บุคคลและหน่วยงานที่สนใจเตรียมฟังข่าวดีเพิ่มเติมจากเพจ Urban Design and Development Center เร็วๆ นี้ ย้ำ...ของดีมีจำนวนจำกัดครับ

bottom of page