top of page

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ร่วมประชุม UNESCO ว่าด้วยความท้าทายจากการพัฒนาต่อพื้นที่มรดกโลกในเขตเมือง พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา “กะดีจีน-คลองสาน”  

16/01/2020

14 ม.ค. 63 - หน้าแรกของเว็บไซต์ของศูนย์มรดกโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
นำเสนอข่าวการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติว่าด้วยมรดกในบริบทเมือง: ผลกระทบของพัฒนาต่อสินทรัพย์มรดกโลกในเขตเมือง ระหว่างวันที่ 14-17 ม.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยคิวชู นครฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม อาทิ Shadia Touqan ผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกภูมิภาคอาหรับ ชาวบาห์เรน, Antonio Arantes ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษวิทยาชาวบราซิล, ศาสตราจารย์ Micheal Turner ประธานยูเนสโก ประเทศอิสราเอล, Marie-Noel Tournoux จากสถาบันมรดกโลกว่าด้วยการอบรมและวิจัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยูเนสโก จากนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึง ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) เข้าร่วมประชุม โดยเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสาะหาแนวทางประเมินผลกระทบจากการพัฒนาต่อพื้นที่มรดกโลกในเมือง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน ซึ่งมีการยกกรณีศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโดยรอบพื้นที่มรดกโลก ส่งผลให้ยูเนสโกจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก เป็นไปอย่างอย่างยั่งยืนตามหลักการ SDGs โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายแนวทางที่จะตอบสนองความท้าทายดังกล่าว โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ร่วมนำเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของมรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า
กว่าร้อยแห่งในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ รวมถึงเป็นที่ตั้งของ พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรปริยัติธรรมศาลา
วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี ซึ่งได้รับรางวัล Award of Excellence in Culture Heritage Conservation จากยูเนสโก
เมื่อปี 2556 อย่างไรก็ตาม ย่านกะดีจีน-คลองสาน ก็กำลังเผชิญความท้าทายจากการพัฒนาเช่นเดียวกัน แต่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทางการบริหารจัดการเมือง UddC-CEUS ได้พยายามสร้างกระบวนการและสถาบันที่จะผสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีพัฒนามาสู่กระบวนการวางแผน เจรจา ต่อรองเพื่อระดมทรัพยากรที่มีไปในการขับเคลื่อนย่านให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา แม้ว่าโครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานจะดำเนินการมาจะครบ 10 ปี แต่ถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับกรณีศึกษาอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น หรือ นครบอค์โด ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

การประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติว่าด้วยมรดกในบริบทเมือง จัดโดย The Agency for Cultural Affairs โดยรัฐบาลญี่ปุ่น
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคิวชู และ ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก, ICOMOS และ ICCROM ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดจากการประชุมเพิ่มเติมได้ทาง https://whc.unesco.org/en/events/1516

bottom of page