top of page

“ชุมชนร่วมฤดี-ชุมชนโปโล” หารือเดินหน้าจัดเทศกาลแสงสีศิลป์ “Bridge of Light สองศูนย์ สองสวน” จัดเต็มตลอดสัปดาห์ วันที่ 13-19 ก.พ. 63 ณ สะพานเขียว ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนโปโล 

24/01/2020

24 ม.ค. 63 - ชาวชุมชนร่วมฤดีและชุมชนโปโล ประชุมหารือเดินหน้าจัดเทศกาลแสงสีศิลป์ “Bridge of Light สองศูนย์ สองสวน” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สะพานเขียว ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนโปโล ในวันที่ 13-19 ก.พ. 63 เวลา 16.30-21.30 น. เพื่อให้คนเมืองได้เดินเล่นทำความรู้จักชุมชนเก่าแก่ในย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ ท่ามกลางบรรยายแสง สี ศิลป์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้ชุมชนและคนทั่วไปได้ทดลองใช้งานสะพานเขียวในฐานะพื้นที่สาธารณะ “เชื่อมย่าน เชื่อมชุมชน เชื่อมเมือง” ก่อนที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่ในเดือน เม.ย. 63 

ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ได้นำหารือได้ข้อสรุปและความคืบหน้าในหลายประเด็น อาทิ การรักษาความปลอดภัย จุดอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การจัดการร้านค้าชุมชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเรื่องอาหาร-ของดีชุมชน และการแสดง ซึ่งชุมชนนำเสนอได้นำเสนอหลายกิจกรรม อาทิ รำมวยไทย วงโยธวาทิต คณะขับร้องจากโบสถ์ และการแสดงของมัสยิด ฯลฯ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ชุมชนได้อาสาร่วมทำกิจกรรมที่สนใจ

ด้าน คุณปรีชญา นวราช นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมบนสะพานเขียวและชุมชนโดยรอบ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ สีเขียวเชื่อมเมือง สีเขียวเชื่อมชุมชน และสีเขียวเชื่อมสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงศิลปะแสงไฟ ศิลปะในพื้นที่สาธารณะ และการแสดงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ร่วมงาน ได้ทดลองใช้งานสะพานเขียวซึ่งจำลองรูปแบบบางส่วนหลังการฟื้นฟูครั้งใหญ่ เช่น ทดลองเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นแปลงเกษตรกลางเมือง เป็นต้น พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง” บอกเล่าความเป็นมาชุมชนโดยฝีมือคนเก่าคนแก่ในพื้นที่

ผศ. ดร.จรรยาพร จุลตามระ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบแสงสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญชวนชาวชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเวิร์คช็อปออกแบบผังแสงสว่างบนสะพานเขียว ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Elettra Bordonaro จาก บริษัท Light Follows Behaviour Limited จากประเทศอังกฤษ ร่วมแบ่งปันความรู้-ประสบการณ์และนำการเวิร์คช็อป

เทศกาล “Bridge of Light สองศูนย์ สองสวน” ดำเนินการโดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สตูดิโอใต้หล้า
WE-EF LandProcess และ L&E ตลอดจนชุมชนร่วมฤดีและชุมชนโปโล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

bottom of page